PIRÁTI V ČESKÉM TĚŠÍNĚ VYPLOUVAJÍ DO KOMUNÁLNÍ POLITIKYPirátský program v Českém Těšíně

 

Volte číslo 2

 

Žijeme společně

Vítáme aktivity občanské společnosti (tj. iniciativ, sdružení, spolků apod.) a jejich činnost. Upřednostňujeme jejich podporu formou materiálového vybavení a poskytnutí zázemí před finančními injekcemi. Podporujeme multikulturní soužití etnických a národnostních menšin, stejně jako nezávislou kulturní a společenskou činnost, lokální hudební projekty, místní umělce a nadané osobnosti. Prosazujeme nabídnout větší prostor místním hudebníkům a umělcům při společenských událostech podporovaných z městských financí. Nezapomínáme rovněž na podporu kulturního života v přilehlých městských částech, kde jsou aktivní například dobrovolní hasiči. Pokusíme se také najít vhodná místa, která ještě městu zbyla a dát je k dispozici občanské společnosti.

 

Otevřená radnice

Prosazujeme transparentní hospodaření města a příspěvkových organizací města (veřejné zakázky a smlouvy) zveřejněné přehledně a srozumitelně na internetu. Současný stav zveřejňování zakázek a smluv prostřednictvím internetu městem Český Těšín považujeme za krok dobrým směrem, nicméně systém se netýká například zakázek malého rozsahu nebo příspěvkových organizací města. Dále jsme pro zveřejnění záznamů jednání zastupitelstva, rady, výborů na internetu (audio nebo videozáznamy) a přehledný systém, kde by bylo možné si ověřit, jak který politik za vás hlasuje a umožnit veřejnou kontrolu otevřeného rozpočtu města prostřednictvím www stránek. Podporujeme další elektronizaci styku s Úřadem z pohodlí domova.

 

Přímá demokracie

Podporujeme právo spolurozhodovat o důležitých věcech v referendu. Každý občan by měl mít právo podílet se na rozhodování, a zapojit se tak, aby fungovala zpětná vazba mezi občanem a Městským úřadem k jeho činnosti (např. ankety spokojenosti obyvatel). Investiční záměry by měly být vyhodnoceny na základě veřejné diskuze a věcných požadavků občanů města, zejména v případě velkých staveb, tedy finančně nejnáročnějších investic. Podporujeme rovněž veřejné připomínkování územního plánu a jiných zásadních rozhodnutí. Nezbytné je důsledně informovat obyvatele o všech variantách řešení a poskytovat vyvážené a aktuální informace prostřednictvím Těšínských listů, Těšínských minut, www stránek apod.Chceme zapojit aktivní občany do rozhodování a otevřít diskuzi nad možnostmi participativního rozpočtování, které zavedlo milionové brazilské město Porto Allegre nebo polské Katovice a nyní již funguje např. i v částech New Yorku. Participativní rozpočtování spočívá v tom, že občané přidělují svým hlasem určitou částku na vybraný účel.

 

Rozvoj města a společnosti

Prosazujeme střídmou urbanizaci města a plnění kompenzačních opatření při výstavbě i rekonstrukcích budov.

Chceme aktivně vytvářet podmínky pro podnikatelsky příznivé prostředí v rámci možností města (např. finančně příznivými pronájmy v nemovitostech města a jeho organizačních složek), zejména pro místní živnostníky a rozvíjet drobné lokální podnikání, ale zároveň také v maximální možné míře spolupracovat s CzechInvestem, Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, Sdružením podnikatelů a živnostníků ČR apod.

Prosazujeme program připojení k internetu zdarma pro děti ze sociálně slabých rodin v hmotné nouzi, jehož účelem je zejména prevence kriminality, a zároveň je investicí do vzdělání dětí ze sociálně slabého prostředí.

Chceme dále zatraktivnit město pro návštěvníky. Prosazujeme instalaci pamětních desek pro místní slavné, významné nebo známé osobnosti (např. bláznivá Markéta aj.), a vytvoření pro to vyhrazené plochy (např. část podchodu). Pamětní desky také obětem politických režimů a systémů (např. u bývalé OSEVY - přestupní místo a shromaždiště transportů do koncentračních táborů).

 

Bezpečnost

Nejsme příznivci represivních opatření ani sledování občanů prostřednictvím moderních technologií. Klademe důraz na prevenci kriminality a pomoc lidem v tísni. Podporujeme osobní přístup při terénní sociální práci s rizikovými skupinami obyvatel. Budeme se zasazovat o vytvoření terénní služby a sociálně-právního poradenství pro všechny občany ohrožené patologickými jevy (důchodci, bezdomovci, sociálně slabí, apod.) Nechceme problémy pouze přesouvat z jednoho místa na druhé jako horký brambor, ale cílevědomě předcházet sociálnímu vyloučení. Strážnici Městské Policie nemohou řešit vše, a ani by neměli, zejména pak suplovat práci sociálních pracovníků. V případě sociálně vyloučených zákazy selhávají a tresty nefungují vzhledem k možnostem, které dává právní řád České republiky. V rámci prevence bychom chtěli se zapříčinit o vytvoření místa pro “Graffiti zdi“.

 

Životní prostředí

Podporujeme funkční hromadnou dopravu ve městě, vyvoláme diskuzi o veřejné dopravě zdarma pro občany města. Jako vzor nám může posloužit Frýdek Místek.  Dále chceme otevřít diskuzi o využití prostředků hromadné dopravy na alternativní paliva a vzniku malé městské elektrárny.Chceme pro občany města férové poplatky za odpad, předcházením vzniku odpadu a důslednou recyklací lze snížit platby za svoz komunálního dopadu. Prosazujeme ekologicky šetrnou dopravu, proto by mohli být zaměstnanci Městského úřadu a Městské Policie drobně odměňováni prémiemi při cestování na kolech na místo výkonu zaměstnání. Městská policie by mohla zvolit alternativní způsoby dopravy při hlídkové činnosti.

 

Svobodný software

Podporujeme používání a provozování svobodného softwaru v samosprávě a také v rámci příspěvkových organizací města. Je pochopitelné, že pokud obecní úřad investoval desítky tisíc do geografického informačního systému, softwaru pro spisovou službu nebo jiného speciálního softwaru, který běží jen na operačním systému Windows, těžko může zcela přejít na svobodný software, a tak zcela znehodnotit dosavadní investice. Přesto se zde nabízí jistá východiska. Pokud existují svobodné alternativy, je zbytečné investovat do nákupu komerčního softwaru. Zatímco ke specializovanému (geografickému, spisovému, právnickému) softwaru může být poměrně obtížné najít svobodnou alternativu, jež by nabízela všechny funkcionality, které Úřad potřebuje, v případě kancelářského nebo grafického softwaru může přinést úspory v řádech desítek tisíc.

 

 

(Obecný Pirátský program pro komunální volby k nahlédnutí zde: http://www.pirati.cz/volby/2014/komunal/program)

 
© Piráti, 2014. Všechna práva vyhlazena. Sdílejte a nechte ostatní sdílet za stejných podmínek. Podmínky použití.